Förskola Farsta – Tornö | Kreativ Byggkonsult
School material for arithmetics teaching

Förskola Farsta – Tornö

Bakgrund

Farsta stadsdelsnämnd var i behov av nya dagisplatser pga av befolkningsökningen i stadsdelen och de letade passande lokal. Familjebostäder erbjöd stadsdelsnämnden att hyra denna lokal  som var en sliten gammal fritidsgård och i behov av upprustning. Kreativ byggkonsult fick uppdraget att projektera och leda genomförandet av hela ombyggnaden. Projektet genomfördes som en delad entreprenad fördelat på bygg, el, Vs, Vent och golv . Kreativ Byggkonsult stod både för projektledning och byggledning fram till slutbesiktning och överlämnande till verksamheten.

Utmaningar:

  • Den pressade tidplanen för att vara klara till terminsstart
  • Fukt i bottenplatta, löstes genom mekaniskt ventilerat golv.
  • Störande ljud från bilning, sågning och borrning.
  • Rivning av bärande väggar och stålförstärkningar pga detta
  • Trångt ventilationsrum i ett gammalt soppnedkast bjöd på en del utmaningar när ventilationsaggregat skulle monteras.

Avslut:

Arbetena besiktigades och avslutades aug. 2012

mer om Förskola Farsta – Tornö

Hitta till Dejegatan 9

Se även

  • Stambyte Skärholmen
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss