Balkong- och fasadrenovering Hässelby | Kreativ Byggkonsult
Vinkastenrak2

Balkong- och fasadrenovering Hässelby

Kv. Vinkasten 2 består av 2 ihopbyggda huskroppar innehållande ett 80-tal lägenheter. Byggnaderna uppfördes på 50-talet och är nu i behov av omfattande renovering.

Åtgärdsprogram har arbetats fram tillsammans med fastighetsägaren och omfattar:

  • Nedbilning av befintliga balkonger.
  • Uppförande av nya balkonger med nya räcken.
  • Tilläggsisolering och omputsning av fasad.
  • Utbyte av plåttak.
  • Reparation av bärande betongpelare.
  • Översyn av fönster.

Utöver detta så utreds nybyggnation av lägenheter på vinden.

Utmaningar i projektet

Tider för färdigställande av de respektive delmomenten i projektering, bygglov och upphandling styrs genom en detaljerad tidplan som fortlöpande stäms av med projektorganisationens deltagare. Genom en god kommunikation med fastighetsägaren erhålls korta beslutstider.

För att fastighetsägaren ska ges möjlighet till snabba och rätta beslut hålls denne ständigt uppdaterad på projektgruppens arbete och får ta del av framtagna handlingar så snart de blir framtagna.

För att kunna hålla en hög standard på projektarbetet med en pressad tidplan har projektorganisationen som normalt skulle bestå av 2 medarbetare samt kontrollansvarig i detta fall förstärkts med en biträdande projektledare.

Sammanfattning

Projektering för renoveringen av Kv. Vinkasten 2 pågår. Bygglov och förfrågan är planerade att sändas ut i slutet på februari.

I projektorganisationen för detta projekt ingår 4 medarbetare från Kreativ Byggkonsult: projektchef, handläggande och biträdande projektledare samt kontrollansvarig.

mer om Balkong- och fasadrenovering Hässelby

Hitta till Persikogatan 2

Se även

  • Stambyte Skärholmen
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss