Vanliga misstag

Lästid: ca < 1 minuter

1) Man väntar för länge

En reparation är alltid mer kostam än en renovering. Dessutom utgör en renovering ofta energibesparingar som innebär att kostnaden är en lönsam investering.

2) Man söker genvägar

Många gånger tecknas avtal direkt med en entreprenör utan att en neutral sakkunnig inventerat och projekterat exakt vad som behöver utföras. Detta leder ofta till högre kostnader i form av ändrings- och tilläggsarbeten.

3) Man missar samordningsvinster

Många gånger kan en sakkunnig byggkonsult rekommendera åtgärder som lönar sig att utföra på fastigheten samtidigt som den tänkta renoveringen.

Slutsats

Om man anlitar professionell hjälp av en byggkonsult redan i ett tidigt skede riskerar man inte att missa viktiga detaljer som i ett senare skede under byggprocessen blir dyrköpta och i många fall helt onödiga misstag.Ska vi diskutera ditt nästa byggprojekt?

Vill du hellre bli kontaktad?

Ja, jag är intresserad av att bli kontaktad för en inledande diskussion om mitt nästa byggprojekt.

  Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kontakta mig, skicka nyhetsbrev och information till mig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera på nyhetsbrevet. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

  Tidigare uppdrag

  Lokalanpassning – Farsta

  Tjänst: Byggledning, Förstudie, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
  Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem
  Inriktning: Flerbostadshus, Vård och omsorg

  Lokalanpassning – Norrmalm

  Tjänst: Projektledning
  Åtgärd: Lokalanpassning
  Inriktning: Kommersiella fastigheter

  Ombyggnad – KV Jägaren

  Tjänst: Byggledning, Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
  Åtgärd: Ombyggnad
  Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter

  Stambyte – KV Jägaren

  Tjänst: Byggledning, Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
  Åtgärd: Stambyte
  Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter

  Fönsterrenovering – Gubbängen

  Tjänst: Byggledning, Förstudie, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
  Åtgärd: Fönsterrenovering
  Inriktning: Flerbostadshus