Fönsterrenovering och ombyggnad – Vårberg

Lästid: ca < 1 minuter

Uppdragsgivare:
Akelius Fastigheter

Budget:

Plats:
Vårbergsvägen 173, Vårberg

Tjänst:
Byggledning, hyresgästsamordning, kontrollansvar, projekteringsledning, projektledning, upphandling.

Åtgärd:
Fönsterrenovering, ombyggnad

Inriktning:
Flerbostadshus

Beskrivning:
Ombyggnad av 24 entrèpartier, entrétak och 4 tvättstugor samt fönsterbyte för 144 lägenheter på delad entreprenad.

Syftet med projektet:
Beställaren Akelius Fastigheter vill med upprustningen förädla och öka värdet på fastigheten

Utmaningar i projektet:
Efter inventeringen kunde konstateras att fastighetens fasadskivor är apterade på asbestskivor som delvis berörs av fönsterbytet och dessutom är fönstertätningen asbestbaserad.

Resultatet:
Nya entrépartier och tvättstugor är klara inom budgeterad tid och kostnad. Förberedelser för fönsterbytet pågår med byggstart i juni 2016 och färdigställande under kv 2 2017.

Fönsterrenovering och ombyggnad i Vårberg

Liknande uppdrag

Lokalanpassning – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem
Inriktning: Flerbostadshus, Vård och omsorg

Ombyggnad – KV Jägaren

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Ombyggnad
Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter

Fönsterrenovering – Gubbängen

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Fönsterrenovering
Inriktning: Flerbostadshus

Trygghetspaket – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem, Trygghetspaket
Inriktning: Flerbostadshus

Rörpostanläggning – Danderyds sjukhus

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Stambyte
Inriktning: Vård och omsorg