Stambyte – Gärdet

Lästid: ca 2 minuter

Uppdragsgivare:
MHS Bostäder

Budget:
Ca 30 Mkr

Plats:
Sandhamnsgatan 44-54

Tjänst:
Construction Management, förstudie, hyresgästsamordning, projekteringsledning, projektledning, upphandling

Åtgärd:
Stambyte

Inriktning:
Flerbostadshus

Beskrivning:
Kv Smyrna 3 som är beläget på Gärdet består av två huskroppar och 96 lägenheter. Området är uppfört under perioden 1940- till 1980-talet, varför också behovet av renovering är stort i den tidigare bebyggelsen.

Fastigheten som är uppförd under slutet av 1960-talet påbyggdes med vindslägenheter och ett antal “nya” lägenheter i KV och BV under slutet av 1980-talet. När dessa tillbyggnader gjordes kopplades allt nytt in på gamla befintliga installationer. Efter ett flertal vattenskador beslutades att fastigheten skulle genomgå ett stambyte med våtrumsrenovering. Lägenheter ska även uppdateras till dagens el-standard.

Projektet drivs idag som en delad entreprenad d v s upphandlad inom Bygg, VS och El-arbeten. Denna upphandlingsform sänkte entreprenadkostnaden med ca 2,5mkr jämfört med en traditionell totalentreprenad. Anbud togs in på båda entreprenadformerna för att kunna jämföra för och nackdelar.

Utmaningar i projektet:
Hyresgäster
Som i alla stambytesprojekt med hyresrätter måste godkännande från hyresgästerna inhämtas och stormöte hållas. Detta innebär att bra informationsmaterial måste tas fram i god tid och frågor från hyresgäster måste hanteras. Utmaningen med detta är att tillgodose hyresgästernas behov i möjligaste utsträckning utan att frångå normal praxis och upprättade handlingar och planer.

Entreprenad och genomförande
Vid en delad entreprenad krävs tydliga handlingar och gränsdragningar. Den största utmaningen i det här projektet är att samordna logistik för de boende samtidigt som det är kritiskt att bli klara inom utsatt tid. Projektet är komplicerat för att det är så många olika faser som behöver koordineras samman med perfekt timing. Med 3 olika entreprenörer är det en stor utmaning att se till att all kommunikation och tidsplanering sköts felfritt.

Resultat
Trots de hinder som uppstått blir projektet färdigt inom utsatt tid och inom ursprunglig budget. De kommunikativa utmaningarna sköts av en dedikerad boendesamordnare som har ett tätt samarbete med hyresgästföreningen, vilket har visats sig vara ett vinnande koncept.

Tack vare en strukturerad planering och framförhållning har projektledaren tidigt insett problemet med anslutande stammar från de “nya” vindslägenheterna. Han sammankallade snabbt projektörer och entreprenörer där alla berörda parter fick vara med. Tack vare detta lyckades man hitta en snabb lösning på problemet och undvika förseningar.

Stambyte - Gärdet

Liknande uppdrag

Stambyte – KV Jägaren

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Stambyte
Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter

Rörpostanläggning – Danderyds sjukhus

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Stambyte
Inriktning: Vård och omsorg

Stambyte – Södermalm

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Stambyte
Inriktning: Flerbostadshus

Stambyte – Stora Essingen

Tjänst: Projektledning
Åtgärd: Stambyte
Inriktning: Flerbostadshus

Stambyte – Östbergahöjden

Tjänst: Construction Management, Projektledning
Åtgärd: Stambyte
Inriktning: Flerbostadshus