Stambyte – Bromsten

Lästid: ca < 1 minuter

Uppdragsgivare:
UH Burman

Budget:
Ca 25 Mkr

Plats:
Stridsbergavägen 3, Bromsten

Tjänst:
Byggledning, förstudie, hyresgästsamordning, kontrollansvar, miljösamordning, projekteringsledning, projektledning, upphandling

Åtgärd:
Stambyte

Inriktning:
Flerbostadshus

Beskrivning:
Kvarteret Sigismund 6 ligger i Bromsten och består av en fastighet med totalt 48 st lägenheter samt två lokaler varav den ena är en tandläkarmottagning. Byggnaden är ett trevånings flerfamiljshus med ett källarplan som till större delen ligger ovan mark. 3 st av de 48 st lägenheterna ligger i källarplan och tillskapades under sent 1990-tal.

Fastigheten uppfördes på 1960-talet och har under de senaste åren haft problem med läckande avloppsstammar. Fastigheten inventerades under 2013 och resultaten visade att fastigheten var i stort behov av ett stambyte med då tillhörande badrumsrenovering. Ett fåtal lägenheter har under åren genomgått renoveringar i badrum och kök pga dåliga rör och stammar.

I samband med stambytet byttes även all el ut i fastigheten för att uppnå dagens standard.

Utmaningar i projektet:
Projektets omfattning innebar att samordningen mellan åtgärderna av olika delar av byggnaderna i kombination med hänsyn till årstidsberoende åtgärder krävde noggrann planering.

Resultatet:
Projektet avslutade under 2020 med mycket goda resultat och en nöjd fastighetsägare som nu har många år till nästa stora klimatskal

 

Stambyte - Bromsten

Liknande uppdrag

Stambyte – KV Jägaren

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Stambyte
Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter

Rörpostanläggning – Danderyds sjukhus

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Stambyte
Inriktning: Vård och omsorg

Stambyte – Södermalm

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Stambyte
Inriktning: Flerbostadshus

Stambyte – Stora Essingen

Tjänst: Projektledning
Åtgärd: Stambyte
Inriktning: Flerbostadshus

Stambyte – Östbergahöjden

Tjänst: Construction Management, Projektledning
Åtgärd: Stambyte
Inriktning: Flerbostadshus