Nyproduktion – Haninge

Lästid: ca < 1 minuter

Uppdragsgivare:
Haninge Bostäder

Budget:

Plats:
Haninge

Tjänst:
Projektledning

Åtgärd:
Nyproduktion

Inriktning:
Flerbostadshus

Beskrivning:
Fördjupad förstudie avseende möjligheterna att bygga på ett flertal huskroppar med tre olika karaktärer med två våningar. Speciella frågeställningar som penetreras är geotekniska förutsättningar, tillgänglighetskrav, parkeringslösningar och de speciella ljudkrav som uppstår då ett av delprojekten ligger intill järnvägen. Utredningen skall efter lönsamhetsbedömning utmynna i en systembeskrivning som skall ligga till grund för begäran om detaljplaneändring och senare förfrågningsunderlag.

Nyproduktion - Haninge

Liknande uppdrag

Fönsterrenovering – Skeppstavägen

Tjänst: Projektledning
Åtgärd: Fönsterrenovering, Nyproduktion
Inriktning: Flerbostadshus

Nyproduktion – Bandhagen

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Kontrollansvar, Miljösamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Nyproduktion, Passagesystem

Balkong- och fasadrenovering – Hässelby

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Hyresgästsamordning, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Balkongrenovering, Fasadrenovering, Nyproduktion, Takrenovering, Trygghetspaket
Inriktning: Flerbostadshus

Nyproduktion – Abisko

Tjänst: Förstudie, Kontrollansvar, Projektledning
Åtgärd: Nyproduktion
Inriktning: Flerbostadshus

Lokalombyggnad – Nacka

Tjänst: Kontrollansvar
Åtgärd: Lokalanpassning, Nyproduktion
Inriktning: Kommersiella fastigheter