Nyproduktion – Abisko

Lästid: ca < 1 minuter

Uppdragsgivare:

Budget:
Ca 1 Mkr

Plats:
Kalle Jons väg 2, Abisko

Tjänst:
Förstudie, kontrollansvar, projektledning

Åtgärd:
Nyproduktion

Inriktning:
Flerbostadshus

Beskrivning
Uppförande av bostadsbyggnad omfattande 6 st. lägenheter.

Syftet med projektet:
P.g.a. akut bostadsbrist i orten Abisko behövde nya bostadsmöjligheter uppföras innan vintern kom. Då bostadsbristen har uppmärksammats i många medier (SVT, SVD, DN mfl) var kommunen positivt inställda till att uppföra tillfälliga bostäder på så kallad prickmark i väntan på att en permanent bebyggelse kan färdigställas. Mark iordningsställdes inklusive nytt avlopp och elmatning varefter 6 st. prefabricerade bostadsmoduler monterades.

Utmaningar i projektet:

Snäv tidsmarginal då klimatet på orten omöjliggör grundläggningsarbete under vintertid och bostäder behövde färdigställas före beställarens säsong då dennes personal behöver bostäder på plats. Uppförandet följer inte detaljplan vilket medförde många förhandlingar med kommunen. Det långa geografiska avståndet till byggarbetsplatsen gjorde att mycket av arbetet som normalt görs på plats istället fick utföras per telefon av annan som instruerades av oss.

Resultatet:
6 st. lägenheter uppfördes inom angiven tid, bygglov godkändes av kommunen.

Nyproduktion - Abisko

Liknande uppdrag

Fönsterrenovering – Skeppstavägen

Tjänst: Projektledning
Åtgärd: Fönsterrenovering, Nyproduktion
Inriktning: Flerbostadshus

Nyproduktion – Bandhagen

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Kontrollansvar, Miljösamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Nyproduktion, Passagesystem

Nyproduktion – Haninge

Tjänst: Projektledning
Åtgärd: Nyproduktion
Inriktning: Flerbostadshus

Balkong- och fasadrenovering – Hässelby

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Hyresgästsamordning, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Balkongrenovering, Fasadrenovering, Nyproduktion, Takrenovering, Trygghetspaket
Inriktning: Flerbostadshus

Lokalombyggnad – Nacka

Tjänst: Kontrollansvar
Åtgärd: Lokalanpassning, Nyproduktion
Inriktning: Kommersiella fastigheter