Kontrollansvar – Södermalm

Lästid: ca < 1 minuter

Uppdragsgivare:
Stockholmshem

Budget:

Plats:
Södermalm

Tjänst:
Kontrollansvar

Åtgärd:
Nyproduktion

Inriktning:
Flerbostadshus

Syftet med projektet:
Säkerställa att samtliga beslutade kontroller enligt kontrollplan genomförs och dokumenteras enligt villkoren i startbesked.

Utmaningar i projektet:
Projekten genomförs på delad entreprenad med många involverade konsulter. Det gäller att få samtliga projektörer och entreprenörer att förstå vikten av att genomföra en noggrann egenkontroll. Säkerställa att all dokumentation redovisas till beställare och Stadsbyggnadskontoret.

Resultatet:
Kontrollplanerna är i sin helhet uppfyllda för båda projekten. Kontrollplanen för kv Tåhättan har fastställts och entreprenaden påbörjats. Projekten planeras färdigställas till januari 2018 resp kvartal 4 2018.

Kontrollansvar för nyproduktion - Södermalm

Liknande uppdrag

Fönsterrenovering – Skeppstavägen

Tjänst: Projektledning
Åtgärd: Fönsterrenovering, Nyproduktion
Inriktning: Flerbostadshus

Nyproduktion – Bandhagen

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Kontrollansvar, Miljösamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Nyproduktion, Passagesystem

Nyproduktion – Haninge

Tjänst: Projektledning
Åtgärd: Nyproduktion
Inriktning: Flerbostadshus

Balkong- och fasadrenovering – Hässelby

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Hyresgästsamordning, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Balkongrenovering, Fasadrenovering, Nyproduktion, Takrenovering, Trygghetspaket
Inriktning: Flerbostadshus

Nyproduktion – Abisko

Tjänst: Förstudie, Kontrollansvar, Projektledning
Åtgärd: Nyproduktion
Inriktning: Flerbostadshus