Fönsterrenovering – Fagersjö

Lästid: ca 2 minuter

Uppdragsgivare:
Brf Vinkelspegeln

Budget:
Ca 7 Mkr

Plats:
Gräsandsvägen 27

Tjänst:
Förstudie, kontrollansvar, miljösamordning, projekteringsledning, projektledning, upphandling

Åtgärd:
Fönsterrenovering

Inriktning:
Flerbostadshus

Beskrivning:
Kvarteret Vinkelspegeln 3 består av 4 stycken huskroppar med 60 lägenheter. Fastigheten som är belägen i Fagersjö hade gamla fönster vilket medförde högt energibehov samt krävande underhåll. Ett fönsterbyte låg i tiden för fastigheter från 1960-talet och i samband med fönsterbytet skulle även en asbestsanering av bröstningen vid balkongpartiet krävas. Med de nya fönstren och tilläggsisoleringen ville man inte bara uppnå en lägre energiförbrukning men också minska bullret och skapa en bättre inomhusmiljö. Utöver fönsterbytet skulle trapphusportar med tillhörande soprum bytas ut.

Fastigheten är klassificerad som Grön enligt Stockholms stad vilket medför att fastigheten klassificeras som värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Detta skulle medföra att bygglov måste sökas om någon fasadändring gjordes gällande utseende eller dylikt.

Utmaningar i projektet:
Största utmaningen i projektet var att fastigheten var kulturklassad vilket medförde att man tvingades anpassa nya fönster och dörrar noggrant efter befintliga då man ville bevara byggnadens karaktär.

Fönsterbytet utfördes delvis under de kalla månaderna vilket utgjorde en utmaning som krävde noggrann projektplanering av projektledaren samt en väl genomtänkt hantering av entreprenören.

Under projektet har en viktig del av vårt arbete varit att hålla en god kommunikation mellan projektledning, entreprenör, styrelse i bostadsrättsföreningen samt lägenhetsinnehavarna för att skapa en trygghet då fönsterbytet sker i de enskilda lägenheterna.

Resultatet:
Projektet är under produktion och beräknas vara färdigt i slutet på april 2015. Trots mindre leveransproblem så är entreprenaden i fas och inom budget.

Tack vare god kommunikation och planering har projektet fortgått utan hinder.

Fönsterrenovering - Fagersjö

Liknande uppdrag

Fönsterrenovering – Gubbängen

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Fönsterrenovering
Inriktning: Flerbostadshus

Fönsterrenovering – Skeppstavägen

Tjänst: Projektledning
Åtgärd: Fönsterrenovering, Nyproduktion
Inriktning: Flerbostadshus

Fönsterrenovering – Bromma

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Hyresgästsamordning, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Balkongrenovering, Fasadrenovering, Fönsterrenovering, Ombyggnad, Passagesystem, Trygghetspaket
Inriktning: Flerbostadshus

Ny förskola – Farsta

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Hyresgästsamordning, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Fönsterrenovering, Lokalanpassning, Ombyggnad
Inriktning: Flerbostadshus, Vård och omsorg

Fönsterbyte i Bandhagen

Tjänst: Projekteringsledning, Projektledning
Åtgärd: Energiprojekt, Fasadrenovering, Fönsterrenovering
Inriktning: Flerbostadshus