Fasad- och takrenovering i Hägersten

Lästid: ca 2 minuter

Uppdragsgivare:

Budget:
Ca 33 Mkr

Plats:
Hägerstensvägen 155

Tjänst:
Byggledning, förstudie, kontrollansvar, projekteringsledning, projektledning, upphandling

Åtgärd:
Fasadrenovering, takrenovering

Inriktning:
Flerbostadshus

Syftet med projektet:
7 byggnader uppförda 1945-1947 belägna i Hägersten. Putsen och tegeltaken på byggnaderna var i behov av renovering. I samband med de större jobben planerades även ett antal mindre renoveringsåtgärder.

Hela huset har putsats om i dess originalkulör. Taket har fått ny underlagspapp, tegel och plåtdetaljer. I samband med det utfördes även byte av entréportar, nya soprum samt renovering av källartrappor

Utmaningar i projektet:
Projektets omfattning innebar att samordningen mellan åtgärderna av olika delar av byggnaderna i kombination med hänsyn till årstidsberoende åtgärder krävde noggrann planering.

Resultatet:
Projektet avslutade under 2020 med mycket goda resultat och en nöjd fastighetsägare som nu har många år till nästa stora klimatskal


Renoverat tak - Hägsersten
Taket är helt nytt, skorstenar är renoverade har fått nya plåtomfattningar. Snörasskydd har nu kompletterats

Ett nytt soprum byggdes

Fasadrenovering - Hägersten
Putsad fasad i dåligt skick

Entrédörrar i dåligt skick


Plåtdetaljer skadade, underlagspapp i dåligt skick, takskydd i behov av utbyte

Vissa fönster hade släppt från infästningen

Liknande uppdrag

Takrenovering – Farsta

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Kontrollansvar, Miljösamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Energiprojekt, Ombyggnad, Takrenovering
Inriktning: Flerbostadshus

Fönsterrenovering – Bromma

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Hyresgästsamordning, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Balkongrenovering, Fasadrenovering, Fönsterrenovering, Ombyggnad, Passagesystem, Trygghetspaket
Inriktning: Flerbostadshus

Fasadrenovering – Årsta

Tjänst: Construction Management, Projektledning
Åtgärd: Fasadrenovering
Inriktning: Flerbostadshus

Fönsterbyte i Bandhagen

Tjänst: Projekteringsledning, Projektledning
Åtgärd: Energiprojekt, Fasadrenovering, Fönsterrenovering
Inriktning: Flerbostadshus

Balkong- och fasadrenovering – Östermalm

Tjänst: Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Balkongrenovering, Fasadrenovering
Inriktning: Flerbostadshus