Projektledning

Projektledning

Projektledning innebär att leda från start till mål. I våra bransch, bygg- och ROT-sektorn, är projekten ofta komplicerade, tidsmarginalerna små och fokus på ekonomi ligger högt på agendan. Samtidigt kvarstår krav på hög kvalité och beaktande av olika lagstiftningar.
Dela med andra

Kreativ Byggkonsult projektleder i Storstockholm vid nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad och renovering av fastigheter, kontorslokaler, bostäder och andra allmänna lokaler. Vi tar projekt från tidiga skeden med idéer och utredningar till genomförandet med projektering och produktion fram till förvaltningsskedet.

Som projektledare gäller det att hitta bra och ekonomiska lösningar. För att lyckas med ett projekt är det att föredra en projektledare med ett flexibelt sinne som ger förutsättningar för specialister och kreatörer att inom satta ramar skapa det kunden vill ha. Projektledaren hanterar sitt projekt från start till avslut, har ett klart mål och driver, med hjälp av samtliga medverkande, projektet till slutförande.

Projektledaren är den slutgiltigt ansvarige för sitt egna projekt. Beroende på projektets omfattning och komplexitet så kan ett flertal andra funktioner ligga under projektledarens ansvar :

  • Projekteringsledare
  • Byggledare
  • Projektörer
  • Hyresgästsamordnare
  • Sakkunniga
  • Samordnare

Tillsammans med kunden drar projektledaren upp riktlinjer för projektet och sätter projektmål. Våra projektledare tar ansvar för att genomföra projektet på ett planerat och strukturerat sätt för att uppnå dessa projektmål. Projektledaren är den slutgiltigt ansvarige över att projektet uppnår de krav som beställare och myndigheter ställer.

Vill du veta mer?
Robert Kraft Key Account Manager
Telefon: 08-647 00 90 Mobiltelefon: 070-918 75 30 E-post: robert.kraft@kreativbyggkonsult.se
Våra referensprojekt för Key Account Manager
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss