Projekteringsledning

Projekteringsledning

Projekteringen är den period under ett projekt som har absolut störst inverkan på slutresultatet. Därför bör stort fokus läggas på denna del; utse rätt projektörer, samordna miljö- myndighets- och energi krav samt tillsammans med ekonomiska krav och utförandemässiga önskemål från beställaren tillse att byggarbetena genomförs på ett korrekt och smidigt sätt.
Dela med andra

Det finns en viktig erfarenhet som vi gärna delar med oss av för att lyckas med ett projekt. Det är vikten av ett bra förfrågningsunderlag. Processen att få fram ett bra underlag är projekteringen. Ett bra förfrågningsunderlag bygger på fastighetens förutsättningar och innehåller ritningar, tekniska beskrivningar på åtgärderna och administrativa föreskrifter som ger viktig information åt entreprenörerna.

Tydligheten och detaljnivån i handlingarna ger entreprenörerna, eller anbudslämnarna, bra möjlighet att lämna konkurrenskraftiga anbud på tekniskt riktiga lösningar. Att också få med en välformulerad AF-del (administrativa föreskrifter), gör att ramarna för hur, när, var och vem ska stå för olika delar är klart beskrivna och ingår i de inlämnade offerterna. På så sätt sparar man pengar och slipper onödiga ÄTA-kostnader som annars gärna tillkommer och gör projektet dyrare än planerat. (ÄTA, kostnader för ändrings och tilläggsarbeten.)

En projekteringsfas avslutas ofta med en upphandling av entreprenörer. Vi upprättar förfrågningsunderlag, genomför upphandlingen/upphandlingarna och gör en anbudsutvärdering. Det är viktigt att de anlitade företagen har en stabil ekonomi och bra referenser.

Projekteringsledaren samordnar och initierar insatser av flera olika projektörer såsom arkitekt, statiker, el-, rör-, vent.-, hisskonsult.

Våra referensprojekt för Projekteringsledning
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss