Stambyte, 48 lgh, Bromsten | Kreativ Byggkonsult
Stambyte Bromsten

Stambyte, 48 lgh, Bromsten

Beskrivning av projektet

Kvarteret Sigismund 6 ligger i Bromsten och består av en fastighet med totalt 48 st lägenheter samt två lokaler varav den ena är en tandläkarmottagning. Byggnaden är ett trevånings flerfamiljshus med ett källarplan som till större delen ligger ovan mark. 3 st av de 48 st lägenheterna ligger i källarplan och tillskapades under sent 1990-tal.

Fastigheten uppfördes på 1960-talet och har under de senaste åren haft problem med läckande avloppsstammar. Fastigheten inventerades under 2013 och resultaten visade att fastigheten var i stort behov av ett stambyte med då tillhörande badrumsrenovering. Ett fåtal lägenheter har under åren genomgått renoveringar i badrum och kök pga dåliga rör och stammar.

I samband med stambytet byttes även all el ut i fastigheten för att uppnå dagens standard.

Utmaningar i projektet

Den största utmaningen var att få fram handlingar till samrådsmötet med hyresgästerna. När handlingar sedan var framtagna och presenterade var delmål två att få in alla hyresgästernas godkännanden av åtgärderna i utsatt tid så projekteringen kunde fortsätta.

Under projekteringens gång togs beslut om att inte åtgärda ventilationen vilket krävde viss omprojektering och nya ritningar togs fram.

Resultat

Alla hyresgästgodkännanden kom in i utsatt tid.

Trots lite omprojektering gick allt smidigt och förfrågningsunderlag kunde skickas ut till tillfrågade entreprenörer två veckor efter utsatt tid. Vi hade under hela anbudstiden kontakt med entreprenörerna som utförde platsbesök tillsammans med oss. Vi fick in många anbud med likvärdigt pris.

Sammanfattning

Anbuden kom in i tid och hade inga större avvikelser i pris, vilket tyder på väl genomförda handlingar och bra kontakt med projektledning. Budgetkalkyl som presenterade i början av projektet höll.

Byggstart enligt tidplan är i april 2015. Arbetet beräknas vara klart november 2015.

Evakuering av hyresgäster kommer att ske succesivt.

mer om Stambyte, 48 lgh, Bromsten

Hitta till Stridsbergavägen 3

Se även

  • Stambyte Skärholmen
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss