Påbyggnad av flerbostadshus i Haninge | Kreativ Byggkonsult
Bild4

Påbyggnad av flerbostadshus i Haninge

Fördjupad förstudie avseende möjligheterna att bygga på ett flertal huskroppar med tre olika karaktärer med två våningar. Speciella frågeställningar som penetreras är geotekniska förutsättningar, tillgänglighetskrav, parkeringslösningar och de speciella ljudkrav som uppstår då ett av delprojekten ligger intill järnvägen. Utredningen skall efter lönsamhetsbedömning utmynna i en systembeskrivning som skall ligga till grund för begäran om detaljplaneändring  och senare förfrågningsunderlag.

mer om Påbyggnad av flerbostadshus i Haninge

Hitta till

Se även

  • Stambyte Skärholmen
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss