Kontrollansvarig nyproduktion | Kreativ Byggkonsult
Rosenlundsparken 003

Kontrollansvarig nyproduktion

Beskrivning

Kontrollansvar för nybyggnad av 74 respektive 132 lägenheter åt Stockholmshem

Syftet med projektet:

Säkerställa att samtliga beslutade kontroller enligt kontrollplan genomförs och dokumenteras enligt villkoren i startbesked.

Utmaningar i projektet

Projekten genomförs på delad entreprenad med många involverade konsulter. Det gäller att få samtliga projektörer och entreprenörer att förstå vikten av att genomföra en noggrann egenkontroll. Säkerställa att all dokumentation redovisas till beställare och Stadsbyggnadskontoret.

Resultat

Kontrollplanerna är i sin helhet uppfyllda för båda projekten. Kontrollplanen för kv Tåhättan har fastställts och entreprenaden påbörjats. Projekten planeras färdigställas till januari 2018 resp kvartal 4 2018.

mer om Kontrollansvarig nyproduktion

Hitta till Södermalm

Se även

  • Stambyte Skärholmen
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss