Fönsterbyte, 60 lgh, Fagersjö | Kreativ Byggkonsult
IMG_0860

Fönsterbyte, 60 lgh, Fagersjö

Beskrivning av projektet

Kvarteret Vinkelspegeln 3 består av 4 stycken huskroppar med 60 lägenheter. Fastigheten som är belägen i Fagersjö hade gamla fönster vilket medförde högt energibehov samt krävande underhåll. Ett fönsterbyte låg i tiden för fastigheter från 1960-talet och i samband med fönsterbytet skulle även en asbestsanering av bröstningen vid balkongpartiet krävas. Med de nya fönstren och tilläggsisoleringen ville man inte bara uppnå en lägre energiförbrukning men också minska bullret och skapa en bättre inomhusmiljö. Utöver fönsterbytet skulle trapphusportar med tillhörande soprum bytas ut.

Fastigheten är klassificerad som Grön enligt Stockholms stad vilket medför att fastigheten klassificeras som värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Detta skulle medföra att bygglov måste sökas om någon fasadändring gjordes gällande utseende eller dylikt.

Utmaningar i projektet

Största utmaningen i projektet var att fastigheten var kulturklassad vilket medförde att man tvingades anpassa nya fönster och dörrar noggrant efter befintliga då man ville bevara byggnadens karaktär.

Fönsterbytet utfördes delvis under de kalla månaderna vilket utgjorde en utmaning som krävde noggrann projektplanering av projektledaren samt en väl genomtänkt hantering av entreprenören.

Under projektet har en viktig del av vårt arbete varit att hålla en god kommunikation mellan projektledning, entreprenör, styrelse i bostadsrättsföreningen samt lägenhetsinnehavarna för att skapa en trygghet då fönsterbytet sker i de enskilda lägenheterna.

Resultat

Projektet är under produktion och beräknas vara färdigt i slutet på april 2015. Trots mindre leveransproblem så är entreprenaden i fas och inom budget.

Tack vare god kommunikation och planering har projektet fortgått utan hinder.

Sammanfattning

Kvarteret Vinkelspegeln 3 har genom en effektiv upphandling samt gott samarbete mellan projektorganisation, styrelse och entreprenör skapat en entreprenad som fortlöper enligt planering.

mer om Fönsterbyte, 60 lgh, Fagersjö

Hitta till Gräsandsvägen 27

Se även

  • Stambyte Skärholmen
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss