Balkongrenovering i Västerhaninge | Kreativ Byggkonsult
IMG_1799

Balkongrenovering i Västerhaninge

IMG_1799

Beskrivning av projektet

 • Kv.Ribby 1:217, etapp 1, 6 hus med 78 balkongplattor
 • Kv.Ribby 1:205, etapp 2, 4 hus med 102 balkongplattor
 • Förvaltas och ägs av Haninge Bostäder AB.

 

Fastigheterna är byggda under 60-talet och har 3 vån.med källare under markplan.   Tillståndsbedömning med åtgärdsförslag utfördes och med anledning av att de åldrats under 50 år av väder och vind, så har balkongplattor, betongskärmväggar synliga sprickor, synlig armering och lösa betongbitar som trillade loss, beslut sker att renovering skall ske. Entreprenaden kommer att utföras som en totalentreprenad.

Balkonger och betongskärmar åtgärdades genom bortbilning av dålig betong, kompletterande av ny armering, ny betong, nya tätskikt och målning.

Kreativ Byggkonsults uppdrag

 • Upphandling av Entreprenör enligt LOU
 • Projekteringsledning
 • Projektledning
 • Medverka vid besiktningar
 • Ekonomigranskning och redovisning
 • Boendesamordning
 • Avslut

Utmaningar i projektet

Hyresgäster

Viktigt är att informera de boende om när, hur, var man kommer att renovera och följa upp med information om skötsel /driftinstruktioner. Det är många att ta hänsyn till och kommunicera med så att projektet flyter på så bra det kan för samtliga entreprenörer och även de boende, så viktigt att skapa förståelse för denna samordning.

Entreprenad och genomförande

Totalentreprenad innebär att Byggaren som har fått uppdraget har samordningsansvaret för de underentreprenörer som ingår i projektet, detta innebär att man har en tidplan som skall följas av samtliga för att tidplanen skall hålla sluttiden.

Här har man med renoveringarna jobbat från byggnadställningen, då man utfört arbetet till följd att man inte har behövt gå in i lgh.så ofta.

Resultat

Projektet startade i Juli 2014 och då låstes balkongerna för hyresgästerna, så under ett antal veckor kunde de inte vara på sina balkonger och trots den varma sommaren, så fick man arbetet att flyta på med de olika husen på ett bra sätt genom god information/kommunikation.

Sammanfattning

Projektet startade i Juli 2014 på etapp 1 och blev klart 31 Oktober 2014 enligt sluttiden angiven på tidplanen från början.

Etapp 2 kommer att starta under våren 2015 och färdigställas under hösten 2015.

 

 

mer om Balkongrenovering i Västerhaninge

Hitta till Tungelstavägen 19-29 Västerhaninge

Se även

 • Stambyte Skärholmen
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss