Fasad- balkong- och fönsterrenovering på Kungsholmen

Lästid: ca < 1 minuter

Uppdragsgivare:
Brf Fågelbäret 1

Budget:

Plats:
Norr Mälarstrand 54

Tjänst:
Byggledning, förstudie, kontrollansvar, projekteringsledning, projektledning, upphandling

Åtgärd:
Balkongrenovering, fasadrenovering, fönsterrenovering.

Inriktning:
Flerbostadshus

Syftet med projektet:
Beställaren, Brf Fågelbäret 1 vill med upprustningen värdesäkra fastigheten, förebygga framtida skador och underhållskostnader

Utmaningar i projektet:
Att minimera störningen för lokalhyresgästerna av bullrande och dammande bilningsarbete.

Renovering av ”grönklassade” fastigheter, dvs de som är historiskt och kulturmässigt särskilt värdefulla kräver speciell kompetens med utökade krav på varsamhet.

Resultatet:
Balkongrenoveringen är avslutad, fasad- och fönsterentreprenad pågår.

Fasad- balkong- och fönsterrenovering på Kungsholmen

Liknande uppdrag

Fönsterrenovering – Gubbängen

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Fönsterrenovering
Inriktning: Flerbostadshus

Fönsterrenovering – Skeppstavägen

Tjänst: Projektledning
Åtgärd: Fönsterrenovering, Nyproduktion
Inriktning: Flerbostadshus

Fönsterrenovering – Bromma

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Hyresgästsamordning, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Balkongrenovering, Fasadrenovering, Fönsterrenovering, Ombyggnad, Passagesystem, Trygghetspaket
Inriktning: Flerbostadshus

Ny förskola – Farsta

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Hyresgästsamordning, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Fönsterrenovering, Lokalanpassning, Ombyggnad
Inriktning: Flerbostadshus, Vård och omsorg

Fasadrenovering – Årsta

Tjänst: Construction Management, Projektledning
Åtgärd: Fasadrenovering
Inriktning: Flerbostadshus