Balkongrenovering i Solna

Lästid: ca < 1 minuter

Uppdragsgivare:

Budget:
Ca 3,5 Mkr

Plats:
Ankdammsgatan 42, Solna

Tjänst:
Förstudie, kontrollansvar, projekteringsledning, projektledning, upphandling

Åtgärd:
Balkongrenovering

Inriktning:
Flerbostadshus

Beskrivning:
Fastigheten Snickaren 1, Ankdammsgatan 42 i Solna, är byggd 1958 och består av ett punkthus på 12 våningar innehållande 60 lägenheter. Sprickor samt lös betong har noterats på balkongerna och ett åtgärdsprogram har arbetats fram tillsammans med fastighetsägaren som omfattar:

  • Inventering och tillståndsbedömning
  • Framkantsrenovering samt byte av överbetong
  • Byte av balkongräcken
  • Reparation av fasadskador

Utmaningar i projektet:
Tider för projektering, bygglov och upphandling styrs genom en detaljerad tidplan som fortlöpande stäms av med projektorganisationens deltagare. Genom en god kommunikation med fastighetsägaren erhålls korta beslutstider.

För att fastighetsägaren ska ges möjlighet till snabba och rätta beslut hålls denne ständigt uppdaterad på projektgruppens arbete och får ta del av framtagna handlingar så snart de blir framtagna.

Sammanfattning:
Projektering för balkongrenoveringen av Snickaren 1 är klar. Bygglov har sökts den 10 februari och förfrågan sändes ut den 13 februari.

I projektorganisationen för detta projekt ingår 3 medarbetare från Kreativ Byggkonsult: projektchef, handläggande projektledare samt kontrollansvarig.

Balkongrenovering - Solna

Liknande uppdrag

Fönsterrenovering – Bromma

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Hyresgästsamordning, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Balkongrenovering, Fasadrenovering, Fönsterrenovering, Ombyggnad, Passagesystem, Trygghetspaket
Inriktning: Flerbostadshus

Balkong- och fasadrenovering – Östermalm

Tjänst: Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Balkongrenovering, Fasadrenovering
Inriktning: Flerbostadshus

Balkongrenovering i Västerhaninge

Tjänst: Projektledning
Åtgärd: Balkongrenovering
Inriktning: Flerbostadshus

Balkong- och fasadrenovering – Hässelby

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Hyresgästsamordning, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Balkongrenovering, Fasadrenovering, Nyproduktion, Takrenovering, Trygghetspaket
Inriktning: Flerbostadshus

Fasad- balkong- och fönsterrenovering på Kungsholmen

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Balkongrenovering, Fasadrenovering, Fönsterrenovering
Inriktning: Flerbostadshus