Abisko, tillfälliga bostäder | Kreativ Byggkonsult
abisko

Abisko, tillfälliga bostäder

Beskrivning

Uppförande av bostadsbyggnad omfattande 6 st. lägenheter

Syftet med projektet:

P.g.a. akut bostadsbrist i orten Abisko behövde nya bostadsmöjligheter uppföras innan vintern kom. Då bostadsbristen har uppmärksammats i många medier (SVT, SVD, DN mfl) var kommunen positivt inställda till att uppföra tillfälliga bostäder på så kallad prickmark i väntan på att en permanent bebyggelse kan färdigställas. Mark iordningsställdes inklusive nytt avlopp och elmatning varefter 6 st. prefabricerade bostadsmoduler monterades.

Utmaningar i projektet

Snäv tidsmarginal då klimatet på orten omöjliggör grundläggningsarbete under vintertid och bostäder behövde färdigställas före beställarens säsong då dennes personal behöver bostäder på plats. Uppförandet följer inte detaljplan vilket medförde många förhandlingar med kommunen. Det långa geografiska avståndet till byggarbetsplatsen gjorde att mycket av arbetet som normalt görs på plats istället fick utföras per telefon av annan som instruerades av oss.

Resultat

6 st. lägenheter uppfördes inom angiven tid, bygglov godkändes av kommunen.

mer om Abisko, tillfälliga bostäder

Hitta till Kalle Jons väg 2, Abisko

Se även

  • Stambyte Skärholmen
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss