Fasad- och terrassrenovering på Norrmalm

Lästid: ca < 1 minuter

Uppdragsgivare:

Budget:

Plats:
Västra Trädgårdsgatan 11 A

Tjänst:
Byggledning, förstudie, kontrollansvar, projekteringsledning, projektledning, upphandling

Åtgärd:
Fasadrenovering, Balkongrenovering

Inriktning:
Flerbostadshus

Beskrivning:
Omputsning av ca 500 m2 fasad och renovering av två terrasser samt utvändig fönstermålning.

Syftet med projektet:
Beställaren, Odd-Fellowhuset, vill med upprustningen värdesäkra fastigheten, förebygga framtida vattenskador och underhållskostnader samt bidra till en vackrare stadsbild.

Utmaningar i projektet:
Att minimera störningen för lokalhyresgästerna av bullrande och dammande bilningsarbete.

Renovering av ”grönklassade” fastigheter, dvs de som är historiskt och kulturmässigt särskilt värdefulla kräver speciell kompetens med utökade krav på varsamhet.

Resultatet:
Projektet är avslutat.

Fasad och terrassrenovering på Norrmalm

Liknande uppdrag

Fönsterrenovering – Bromma

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Hyresgästsamordning, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Balkongrenovering, Fasadrenovering, Fönsterrenovering, Ombyggnad, Passagesystem, Trygghetspaket
Inriktning: Flerbostadshus

Fasadrenovering – Årsta

Tjänst: Construction Management, Projektledning
Åtgärd: Fasadrenovering
Inriktning: Flerbostadshus

Fönsterbyte i Bandhagen

Tjänst: Projekteringsledning, Projektledning
Åtgärd: Energiprojekt, Fasadrenovering, Fönsterrenovering
Inriktning: Flerbostadshus

Balkong- och fasadrenovering – Östermalm

Tjänst: Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Balkongrenovering, Fasadrenovering
Inriktning: Flerbostadshus

Balkongrenovering i Västerhaninge

Tjänst: Projektledning
Åtgärd: Balkongrenovering
Inriktning: Flerbostadshus