Innergårdar

Lästid: ca 3 minuter

Innergårdar är per definition ett öppet område som är inneslutet av omkringliggande byggnader och är framför allt vanligast i stadsmiljö. En innergård är en plats där vi kan erbjudas en avskild utomhusmiljö trots omkringliggande trafik och buller

Olika typer av innergårdar

Innegårdar kan dock vara uppbyggda på olika sätt. Huvudsakligen skiljer man på överdäckade innergårdar där det finns utrymmen under och fyllda innergårdar. Vid underhållsarbeten är utmaningarna av olika karaktärer beroende på ifall gården är fylld eller överdäckad

Innergård 1Innergård 2

Underhållvid fylld innergård

Isolering och dränering av grundmur kan här bli komplicerat, då avståndet mellan mark och grundplattan kan vara väldigt stort. För att göra själva schaktarbetet krävs maskiner som kan göra arbetet, och dessa måste på något sätt komma in till innergården.

Många innergårdar har inte någon tillfartsväg utan maskinerna måste lyftas in. Ibland finns portiker, men oftast är de för trånga för att maskinerna ska kunna köras in. När väl maskinerna är inne, så ska schaktarbetet påbörjas. Men innan dess måste även plats för schaktmassor och material förberedas.

Många innergårdar är utrustade med småbyggnader, lekplatser, sittplatser som det måste upprättas en plan för. Samma gäller även innergårdar som måste passeras för att komma åt nästa huskropp. För att utföra detta krävs erfarenhet av att göra denna typ av arbeten från själva utföraren. Men för att lyckas med projektet som helhet krävs att den som driver projektet som beställarens ombud förstår helheten. Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa er

Innergård 3

Underhållsarbeten/renovering vid överdäckad gård

En överdäckad innergård är egentligen ett bjälklag med tätskikt och en överyta. En innergård av denna typ kräver att fastighetsägaren sköter underhållsintervallerna och att utförandet blir rätt. Det värsta som kan hända ifall det sparats in på arbetet av tätskikten på dessa typer av konstruktioner är att man tvingas till att riva dem i sin helhet.

Detta är både komplicerat och dyrt. Många av dessa konstruktioner har redan utsatts för hög fuktnivå och vattenläckage under längre tider, och av den anledningen är det av stor vikt att kontrollera att konstruktionen inte är skadad och eventuellt behöver torkas ur. Allt detta för att efter utfört projekt ha en fortsatt lång livstid på konstruktionen.

Tack vare att vi på kreativ Byggkonsult vill jobba med långvariga relationer till våra kunder har vi också haft möjlighet att följa upp våra genomförda projekt över tid. Vill ni ta del av denna mångårig erfarenhet kontaktar ni oss för att få reda på hur vi kan hjälpa er att nå den bästa slutprodukten.

Innergård 4Innergård 5

Innergårdar som trivsam och mysig miljö

Hur en innergård kan se ut begränsas oftast av fantasin och ekonomin. En innergård mitt inne i en central del av en stad kan vara en underbar plats med både gräsmattor och växtlighet. Vara en plats för rekreation, umgänge och lek. Dock måste alla dylika projekt planeras noggrant. Vi på Kreativ Byggkonsult lotsar er genom hela projektet från idé till färdig produkt.

Kreativ Byggkonsults insats, vad gör vi

Våra projektledare är erfarna av denna typ av projekt och har goda kunskaper om hur arbetet skall planeras och utföras. Vi har utöver tydligt utarbetade rutiner för hur dessa arbeten ska utföras även tagit fram förbättrade tekniska lösningar som vi vet håller över tid. Allt ifrån hur arbetet rent tekniskt skall utföras till vilka metoder som är bäst lämpade för just ert unika projekt. Under själva genomförandet vet vi vilka kontroller som ska göra för att säkerställa att slutprodukten blir den bästa.Ska vi diskutera ditt nästa byggprojekt?

Krister Sävström
Projektchef
krister.savstrom@kreativbyggkonsult.se
070–918 78 20
Vill du hellre bli kontaktad?

Ja, jag är intresserad av att bli kontaktad för en inledande diskussion om mitt nästa byggprojekt.

    Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kontakta mig, skicka nyhetsbrev och information till mig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera på nyhetsbrevet. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.