Solenergianläggning

Lästid: ca < 1 minuter

Solpaneler

Solpaneler fungerar genom att använda solceller för att omvandla solljus till elektricitet. Solcellerna består av halvledarmaterial som kisel, som absorberar energin från solljus och omvandlar den till likström (DC). Denna likström leds sedan genom en växelriktare där den omvandlas till växelström (AC), som kan användas för att driva enheter eller skickas tillbaka till elnätet. Den elektriska strömmen regleras och övervakas också av en styrenhet för att säkerställa att solpanelsystemet fungerar säkert och effektivt.

Växelriktare

Växelriktaren omvandlar likström från solpanelerna till växelström, som kan användas i det vanliga vägguttaget. Växelriktarens funktion är även att se till att den producerande elen är av rätt kvalitet och med rätt spänning. I de flesta moderna växelriktare finns det en rad skydds och mät funktioner för att både analysera samt optimera produktionen och användningen av din el.
En växelriktare har en teknisk livslängd på 15 år då den måste bytas.

Här är det viktigt att kontrollera att de tjänster som leverantören erbjuder i form av övervakning och debitering stämmer med de krav fastighetsägaren har samt att växelriktarna har de inbyggda skydd som krävs.Ska vi diskutera ditt nästa byggprojekt?

Krister Sävström
Projektchef
krister.savstrom@kreativbyggkonsult.se
070–918 78 20
Vill du hellre bli kontaktad?

Ja, jag är intresserad av att bli kontaktad för en inledande diskussion om mitt nästa byggprojekt.

    Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kontakta mig, skicka nyhetsbrev och information till mig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera på nyhetsbrevet. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.