Kommersiella fastigheter

Lästid: ca < 1 minuter

Handel

Köpcentrum men även butiksytor på bottenplan inom en flerfamiljsbyggnad.
Det finns ofta stora krav från hyresgäst på att butiken skall ha hög standard och följa ett butikskoncept. Många gånger ska hyresgästens verksamhet bedrivas parallellt med byggprojektet och kräver då ett extra fokus på logistik och samordning.
Vi måste även tillse att regler om tillgänglighet, miljö och utrymning uppfylls.

Kontor

Kontorsbyggnader har en stor variation på skick, yteffektivitet och hyresnivåer.
Hyresnivåerna och karaktären på hyresgäster beror till största delen på vilket läge byggnaden har – ju närmare centrum desto högre hyra och högre krav på lokalen. Där man förr talade om kostnad per kvadratmeter är det idag vanligt att man även ser till yteffektivitet eller kostnad per arbetsplats.
Kontor i områden utanför stadens centrum innehåller även de höga krav på utformning och effektivitet, det är tvunget att hålla en hög standard för att attrahera hyresgäster.
Våra projekt är till största delen ombyggnad av kontor.

Energibesparande åtgärder är mycket viktigt, både för hyresgäster och fastighetsägare.Ska vi diskutera ditt nästa byggprojekt?

Vill du hellre bli kontaktad?

Ja, jag är intresserad av att bli kontaktad för en inledande diskussion om mitt nästa byggprojekt.

    Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kontakta mig, skicka nyhetsbrev och information till mig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera på nyhetsbrevet. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.