Fasadrenovering i praktiken

Lästid: < 1 minut

När man står inför en fasadrenovering skall man börja med en noggrann inventering för att kontrollera om det räcker med att applicera ny putsfärg eller om hela eller delar av fasaden behöver putsas om. Beroende på skadornas omfattning kan man välja att bara knacka ner lös puts och sedan lappa och laga innan ny puts läggs på, eller att knacka ner all gammal puts innan omputsning.
I samband med inventering av fasaderna är det lämpligt att inventera även andra delar av fastigheten som har ett nära samband med fasaden, t ex balkonger, fönster, takavvattning mm. Man kan göra stora samordningsvinster om man kan utföra sådana åtgärder samtidigt som fasaden åtgärdas.
Fasadrenoveringen börjar med ställningsbygge, väderskydd av fasaden och intäckning av fönster. Man måste också säkerställa att dessa inte kan öppnas under pågående arbete. Man börjar med att knacka ner gammal lös puts i erforderlig omfattning och eventuell tilläggsisolering anbringas innan den nya putsen läggs på. Om fönster samtidigt skall bytas gör man det efter det att den nya putsen är på plats. Efter besiktning och åtgärdande av besiktningsanmärkningar kan ställningarna demonteras.
Tidsåtgången beror givetvis på byggnadsutformning och omfattningen av kompletterande arbeten, men för en vanligt förekommande byggnadstyp som ett trevånings lamellhus med tre trapphus får man räkna med tre till sex månader beroende på omfattningen av tilläggsarbeten.