Underhållsplan

Lästid: ca 2 minuter

Med Kreativ Byggkonsults underhållsplan vet ni alltid vad som är nästa steg

Underhållsplanen är en förutsättning för att på ett strukturerat sätt genomföra och följa upp underhållsåtgärder som är nödvändiga för att bibehålla standarden i er fastighet. Grunden i arbetsmetodiken utgörs av själva underhållsplanen. Bristande underhåll kommer att sänka standarden och fördyra kostnaderna för att återställa den ursprungliga funktionen. Det är oftast både dyrare och besvärligare att åtgärda saker som redan har gått sönder eller där funktionen har upphört att fylla sitt syfte.

Att vänta med en takrenovering tills efter taket har börjat läcka förstår dom flesta är en dålig idé. Men det här gäller inte bara tak, utan de flesta delar av en fastighet.

Graf som visar vad bristande underhåll får för konsekvenser

Som bilden ovan visar är det nödvändigt att hålla en kontinuerlig takt med sitt underhåll över tid för att undvika en standardsänkande effekt.

Enkelt att beställa

Beställning görs via ett telefonsamtal och efter det kommer en uppdragsbekräftelse via email. Efter att ni har beställt er underhållsplan kan ni räkna med att ha er underhållsplan färdig inom 1-3 veckor.

Vad kostar en underhållsplan?

Priset för en underhållsplan kan variera kraftigt beroende på vem man anlitar. Räkna med att det kostar någonstans från ca 30 000 kr exkl moms och uppåt. Priset kommer också att påverkas av storleken på er fastighet. Kreativ Byggkonsult har emellanåt kampanjer, som det kan vara värt att hålla utkik efter, där underhållsplaner utförs till kraftigt rabatterat pris.

Arbetsgång underhållsplan:

Detaljbesiktning av samtliga byggdelar och utrymmen

Markanläggning, byggnadernas yttre skal med fasader och tak, allmänna utrymmen samt installationer. Besiktning av lägenheter ingår normalt inte men kan givetvis väljas till om så önskas.

 • Besiktningar
 • Mätningar
 • Fotodokumentation
 • Mängdning

 

Analys

 • Med hjälp av erfarenhet, schabloner och nyckeltal beräknas den uppskattade totalkostnaden för de underhållsbehov som identifierats under besiktningen. Utöver entreprenadkostnader räknas även byggherrekostnader samt moms in.
 • En rimlighetsbedömning av driftkostnader görs med förslag på eventuella åtgärder om exempelvis energiförbrukningen bedöms ligga utanför förväntade värden.
 • Identifierade underhållsåtgärder placeras på

 

Rapportskrivning

Det insamlade materialet med tillhörande analyser och slutsatser sammanställs till en överskådlig rapport innehållande följande delar:

   • Sammanfattning
   • Översikt av underhållsplanens syfte och struktur
   • Information om fastigheten
   • Besiktningsrapport
    • Mark
    • Fasader
    • Tak
    • Invändigt
    • Källarvåning
    • Installationer
   • Aktuellt underhållsbehov
   • Föreslagen projektindelning
   • Detaljerad underhållsplan
   • Nyckeltal

 

Presentation av rapport till styrelsen

Uppdragsansvarig konsult presenterar underhållsplanen för styrelsen, vilket kan ske antingen i föreningens eller Kreativ Byggkonsult AB:s lokaler. Alternativt via videolänk.Ska vi diskutera ditt nästa byggprojekt?

Vill du hellre bli kontaktad?

Ja, jag är intresserad av att bli kontaktad för en inledande diskussion om mitt nästa byggprojekt.

  Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kontakta mig, skicka nyhetsbrev och information till mig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera på nyhetsbrevet. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.