Hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi har upprättat denna sida för att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Eftersom Kreativ Byggkonsult värnar om din integritet så följer vi de gällande dataskyddslagarna och är transparenta om hur vi behandlar dina personuppgifter. Här får du reda på om vad vi gör med dem och med vilka vi delar uppgifterna med.

Lästid: ca 2 minuter

Kreativ Byggkonsult är ansvariga för personuppgifterna

De som är ansvariga för dina personuppgifter är Kreativ Byggkonsult i Huvudstaden AB (organisationsnummer: 556678-3535) med adress Arenavägen 72, 171 77 Johanneshov.

Vad är vårt syfte med att behandla dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna komma i kontakt med dig som kund eller leverantör och för att du ska kunna ta del av våra nyhetsbrev/utskick.

Vilka typer av uppgifter samlar vi in om dig?

Eftersom vi värnar väldigt starkt om din integritet så har vi valt att samla in så få personuppgifter om dig som möjligt. Därför har vi endast valt de absolut nödvändigaste, såsom kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress) och namn samt vilket företag du representerar.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi har valt att enbart använda oss av trygga och säkra program för att behandla dina personuppgifter eftersom din säkerhet är oerhört viktig för oss. Vi vidtar regelbundet nya säkerhetsåtgärder för att dina personuppgifter inte skall bli åtkommen av obehöriga.

Delar vi med oss av dina personuppgifter till tredje part?

Vi delar inte med oss av dina personuppgifter till andra företag i marknadsföringssyfte. Det fall där det kan krävas är om vi behöver lämna ut uppgifterna till samarbetspartners eller leverantörer i samband med pågående eller planerat uppdrag. Om vi behöver lämna ut dina personuppgifter enligt lag kommer det att göras.

Hur länge behandlas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas på obestämd tid. Om du inte längre vill att vi behandlar dem, då har du rätt till att be oss att ta bort dina uppgifter i vår databas. Det du kan göra är antingen att avprenumerera på våra nyhetsbrev eller att kontakta oss antingen via mail (info@kreativbyggkonsult.se) eller telefon (08-647-0090).

Vad har du för rättigheter?

När vi behandlar dina personuppgifter har du enligt lag ett flertal rättigheter. Du kan exempelvis när som helst kontakta oss via antingen mail eller telefon och be oss redovisa hur vi behandlar uppgifterna samt ta bort dina uppgifter ur vår databas.

Du kan få tillgång när som helst till dina personuppgifter

Om du vill veta vilka personuppgifter vi har samlat in om dig, då kan du när som helst kontakta oss för att få ett registerutdrag. Däremot måste du kunna påvisa din identitet för att säkerställa att vi inte lämnar ut uppgifterna till någon obehörig.

Rättelse och radering

Om du anser att vi har hanterat dina uppgifter på fel sätt eller om vi har angett fel uppgifter så har du rätt att be oss justera uppgifterna eller att radera dem.

Du har rätt till att inge klagomål

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter felaktigt så har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).

Kontaktuppgifter

Du kan när som helst möjlighet till att kontakta Kreativ Byggkonsult genom att antingen ringa oss på (08-637-0090) eller maila oss på (info@kreativbyggkonsult.se).Ska vi diskutera ditt nästa byggprojekt?

Vill du hellre bli kontaktad?

Ja, jag är intresserad av att bli kontaktad för en inledande diskussion om mitt nästa byggprojekt.

    Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kontakta mig, skicka nyhetsbrev och information till mig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera på nyhetsbrevet. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.