Lästid: ca 2 minuter

Fasaden är husets klimatskärm, brister i fasader oavsett fasadmaterial får alltid konsekvenser med följdskador. Oftast är det fuktrelaterade skador framförallt på stommen ifall den är av träregelkonstruktion eller tex fönsterkarmar och annat organiskt material. Senaste årens debatt om fasader och fuktskador kommer delvis ur att fasader inte inventeras och underhålls som dom borde. Därför är det av stor vikt att regelbundet inventera fasader och detaljer i fasader som fönsterbleck eller annan detalj som ansluter till själva fasad

Fasader i Sverige är i huvudsak av 5 typer

  • Prefabricerade betongsektioner med fogar. Kan även vara putsade utvändigt utan synlig fog.
  • Träfasader, ofta träpanel monterade på bärverk med en luftspalt bakom.
  • Putsade fasader på stomme i murad lättbetong, tegel eller annat cementbaserat material. Putsade fasader på isolersystem med 20 mm puts på mineralull eller tunnputs ofta på cellplastisolering. Här kan bakomvarande stomme vara vilken som helst av de ovan.
  • Tegelfasad som på äldre fastigheter är del av själva murverket eller som skalmur med luftspalt bakom. Stomme är då oftast en lättkonstruktion av trä/plåtreglar.

Det är mer komplicerat att reda ut hur när en fasadrenovering ska utföras än vad det vid en första anblick kan verka vara. Det kräver att man fullt ut förstår hur hela stommen är byggd och i vilka material samt vilket fasadsystem som huset har idag. Dessutom och kanske viktigast av allt är anslutande delar som fönsterbleck, typ av fönster, taksprång, utsmyckningar, skärmtak mm som ansluter och kan vara de viktigaste delarna att se över och åtgärda korrekt.

Sammantaget så är det väldigt viktigt att kontinuerligt besiktiga och ha kännedom om din fasads tillstånd. Inför en åtgärd på fasad med renovering måste man ha full kunskap om tillståndet och vilka alternativ som finns tillsammans med budgeterad kostnad för olika alternativ. Ett förfrågningsunderlag som entreprenörerna prissätter gör att olika anbud kan jämföras som äpple mot äpple. Tar man in offerter från olika entreprenörer där de själva ska bedöma åtgärd och metod så blir detta nästan omöjligt. Anlita en oberoende konsult med gedigen kunskap och husets bästa som målbild så blir även resultatet bra och fortsatt livslängd under kontroll. Det dyraste åtgärderna är de som inte uppfyller rätt mål och villkor.Ska vi diskutera ditt nästa byggprojekt?

Vill du hellre bli kontaktad?

Ja, jag är intresserad av att bli kontaktad för en inledande diskussion om mitt nästa byggprojekt.

    Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kontakta mig, skicka nyhetsbrev och information till mig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera på nyhetsbrevet. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.