Förskola Farsta – Tornö

Bakgrund

Farsta stadsdelsnämnd var i behov av nya dagisplatser pga av befolkningsökningen i stadsdelen och de letade passande lokal. Familjebostäder erbjöd stadsdelsnämnden att hyra denna lokal  som var en sliten gammal fritidsgård och i behov av upprustning. Kreativ byggkonsult fick uppdraget att projektera och leda genomförandet av hela ombyggnaden. Projektet genomfördes som en delad entreprenad fördelat på bygg, el, Vs, Vent och golv . Kreativ Byggkonsult stod både för projektledning och byggledning fram till slutbesiktning och överlämnande till verksamheten.

Utmaningar:

 • Den pressade tidplanen för att vara klara till terminsstart
 • Fukt i bottenplatta, löstes genom mekaniskt ventilerat golv.
 • Störande ljud från bilning, sågning och borrning.
 • Rivning av bärande väggar och stålförstärkningar pga detta
 • Trångt ventilationsrum i ett gammalt soppnedkast bjöd på en del utmaningar när ventilationsaggregat skulle monteras.

Avslut:

Arbetena besiktigades och avslutades aug. 2012

Ny förskola, Farsta

I Farsta på Kristinehamsgatan 38 projektleder vi ombyggnationen av en lokal till ny förskola för knappt 40 barn. Rivning och sanering påbörjades den 7 juni. Lokalen ska vara färdigställd till den 8 augusti lagom till höstterminen 2010. Projektet drivs med hög hastighet för att möjliggöra denna snabba inflyttning.

Totalt blir lokalen på cirka 200 kvadratmeter.

Ny rörpostanläggning, Danderyds sjukhus

rörpost

Bakgrund

Rörpostsystemet på Danderyds sjukhus har nått sin tekniska livslängd och måste      därmed bytas ut. Genom att anpassa diametern på rören (d160) till modern standard så ökar lastutrymmet. Anläggningen är uppbyggd av 4 stycken knutpunkter. Dessa är förbundna genom såkallade motorvägar och vertikala stammar i aktuella byggnader där stationerna är anslutna. Samtliga stationer som både kan ta emot och skicka rörpost är nya. Oftast är de belägna på samma plats som den gamla men vissa blir placerade på andra ställen. Verksamheter som har mycket trafik utrustas med s.k. specialstationer, som är anpassade efter verksamheternas krav.

Projektet är uppdelat i 1/Rörpostanläggning och 2/Byggåtgärder. Rörposten är inköpt av Hanter IT på totalentreprenad och byggåtgärderna köps in i olika steg som generalentreprenader. Brandgränser och säkerhet är en viktig del och kommer under hela byggtiden att säkerställas.

Utmaningar:

 • Avstängda ytor vid t.ex. håltagningar och rördragningar.
 • Vatten och avlopp som stängs av när respektive stam byggs om med nya rör.
 • Störande ljud från bilning, sågning och borrning.
 • Hantverkare rör sig i lokalerna. (Givetvis med ID-bricka).
 • Damm, smuts m.m.
 • In- och uttransport av material.

Avslut

Arbetet färdigställdes 2015.

Produktion, 80 studentrum, Farsta

Bakgrund

Kreativ Byggkonsults uppdrag var att på mycket kort tid leda ombyggnationen av ett äldreboende till 80 nya studentrum med gemensamma utrymmen som kök, samlingsrum, cykelrum och tvättstuga.

Våra roller i projektet:

 • Inventering
 • Projektering
 • Upphandling
 • Projektledning

Projektets förutsättningar:

 • Studentrummen skulle vara utrustade med egna dusch och WC.
 • 1 gemensamt kök per boendedel med utrustning.
 • 1 gemensam tvättstuga
 • Kostnad skulle kunna hämtas igen under en begränsad hyresperiod.
 • Aptussystem installerades i allmänna ytor
 • Nyinstallation av TV, bredband, trådlöst och koppar.
 • Postboxar i entrén på bottenvåningen

Utmaningar i projektet:

 • Kort tid för inventering, projektering och upphandling
 • Kort byggtid, omfattande projekt
 • Program för ombyggnaden inte klart
 • Begränsad budget
 • Krav från olika håll – förvaltning, hyresgäst, beställare, myndigheter
 • Nya PBL (start-/slutbesked), oprövat vid snabba projekt
 • Mycket begränsad tid mellan färdigställande och inflyttning, 2 veckor
 • Svagt intresse för anbudsinlämning, 2 st

Resultat:

 • Färdigställt till skolstart enligt tidsplan
 • Budget (13,5 Mkr) hölls