Stambyte – hur ofta?

När behöver man egentligen stambyta?

Lästid: 2 minuter

Detta är en fråga många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ställer sig. Det är tyvärr svårt att ge ett generellt svar på frågan, eftersom stambytesintervall beror på flera olika faktorer utöver stammarnas ålder. Materialet i stammarna spelar roll liksom materialkvalitet. Plaststammar har t ex generellt kortare livslängd än gjutjärnsrör. I hus byggda under andra världskriget och tiden närmast efter förekommer material av sekunda kvalitet med t ex ojämn godstjocklek. Likaledes är det inte ovanligt med mindre god kvalitet i hus byggda under miljonprogrammet, då allt fokus var inriktat på att tillskapa fler lägenheter till lägsta kostnad och frågor om framtida underhållsbehov var lågt prioriterat.

En ökande förekomst av vattenskador är givetvis en otrevlig signal om att behovet av stambyte börjar bli akut. Helst ska man dock renovera sina stammar innan kostsamma vattenskador uppträder. En systematisk inventering av fastigheten och dokumentation av ålder på ingående komponenter är ett värdefullt hjälpmedel. I bilden nedanför ges mer information om livslängden på de olika komponenterna i ett badrum. Vissa ingående delar som tex golvmattor kan givetvis behöva bytas utan att fördenskull man behöver genomföra ett helt stamrenoveringsprojekt.

Gratis rådgivning! Vi ringer upp dig. Klicka här.

Eftersom stambyte bokföringsmässigt klassas som en reinvestering kan merparten av stambyteskostnaderna skrivas av, vilket oftast innebär att årskostnaden täcks av ökade hyresintäkter och minskade skadekostnader.

Hur ofta du behöver stambyta avgörs av livsängden på de olika byggdelarna

Stambyte - hur ofta?

  1. Tätskikt, vägg och golv 30-40 år
  2. Värmeledningar ca 80 år
  3. Plastmatta på golv 20-25 år
  4. WC-stol, handfat, badkar 30-35 år
  5. Avloppsledningar gjutjärn 40-50 år
  6. Vattenledningar 25-60 år
  7. Målat, tapet 10-15 år

Bilden ovan gäller vid normalt slitage och frågan om hur ofta stambyte behöver göras varierar från hus till hus. För att slippa problem med vattenskador rekommenderar vi ändå att man i normalfallet inte väntar längre än 40 år.