Projektledare

Lästid: < 1 minut

Kreativ Byggkonsult AB är en oberoende projektpartner för ny- och ombyggnation där vi hjälper fastighetsägare att förvandla idéer till färdigt projekt. Vi samordnar projektörer, leverantörer och entreprenörer för att uppnå bästa tänkbara slutprodukt. Vi levererar kompletta lösningar och tar ansvar för funktion, ekonomi och kvalitet.
Vår främsta ambition är att vara en komplett leverantör av tjänster och produkter. Vi strävar efter långvarit samarbete där vi värderar kunder som den viktigaste länken i kedjan. Målsättningen är 100 % på nöjda kunder som återkommer år efter år.

Befattningsnamn och placering i organisationen

Projektledaren är direkt underställda gruppchefen för projektledning.

Ansvar och arbetsuppgifter

 • Ansvara för genomförande av tilldelade ombyggnadsprojekt under hela genomförandet efter förprojektering. Även nybyggnadsprojekt kan förekomma.
 • Leda projektering fram till förfrågningsunderlag och medverka vid val av entreprenadform
 • Upphandling av erforderliga konsulter för projektering.
 • Utarbeta programredovisningar för redovisning till kunders företagsledningen och styrelse
 • Upphandling och leda genomförande av entreprenader inklusive teknisk, administrativ och ekonomisk uppföljning inklusive delta vid besiktning
 • Delta i samråd med Hyresgästföreningen
 • Svara för att informationsmaterial upprättas
 • Bevaka garantifrågor och att garantibesiktningar utförs
 • Svara för ekonomisk slutredovisning av projekten

Befogenheter

Innehavaren av tjänsten har de befogenheter som behövs för fullgörandet av ansvar och arbetsuppgifter med de inskränkningar som följer av intern och kunders delegations- och attestinstruktion

Kvalifikationer

 • Civilingenjörsutbildning eller tekniskt gymnasium med byggteknisk inriktning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt
 • Praktisk erfarenhet från byggledning eller som kontrollant på en byggarbetsplats
 • Erfarenhet från byggkonsultföretag är meriterande
 • Grundläggande kunskaper om lagar, bestämmelser och standarder inom området
 • Behörighet som kvalitetsansvarig K enligt PBL är önskvärt
 • God stilistisk förmåga
 • God administrativ förmåga samt dokumenterad förmåga att samarbeta och kommunicera internt och externt
 • Körkort och egen bil i tjänsten