Fasadrenovering – hur ofta?

Lästid: < 1 minut

Det går inte att ge något generellt svar på frågan om hur ofta du bör göra en fasadrenovering. Hur ofta fasader behöver renoveras beror på material, åverkan, väder och vind mm. Medan tegelfasader är i det närmaste underhållsfria kan träfasader behöva målas om redan vart tionde år. För det vanligaste materialet – puts – får man räkna med en livslängd på ca 30-40 år innan skador börjar uppkomma.
Sprickor i putsade fasader eller puts som lossnar kan bero på sättningar eller vara resultatet av att fasaden under många år utsatts för regnets fuktangrepp. Syd- och västfasader är mest utsatta.
Mögelpåväxt är inte ovanligt. En annan vanlig orsak att man vill renovera fasaden är åverkan som t ex omfattande klotter.