Construction Management

Construction Management

Som ett komplement till traditionell projekt- och byggledning erbjuder vi oss att genomföra projekt enligt CM-metoden
Dela med andra

Vi tillhandahåller platsledning, planering samt inköp och handlar upp entreprenader i ett flertal delentreprenader. CM-metoden främjar maximal konkurrens.

Construction Management (förkortas CM) är en modell för att genomföra ett projekt på så kallad delad entreprenad med hjälp av en extern konsult.

CM innebär att Byggherren anlitar en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till driftsättning och överlämnad anläggning.

Byggherren sätter målen och CM-organisationen leder hela arbetet från det tidiga skedet till slutförandet.

CM-organisationen tillhandahåller projekteringsledning, projektledning, upphandling, kalkyl, samordning, KMA (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö) och byggledning.

Beställningar av projektet görs på flera delentreprenader och leveranser vilka konkurrensutsätts och samordnas.

Denna modell ger stora fördelar i form av låg projektkostnad och god kvalitet där beställaren samtidigt har en god insikt i projektet.

Våra referensprojekt för Construction Management
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss