Metoder stambyte

Traditionellt stambyte

”Traditionellt stambyte” är den dominerande metoden som används vid stambyte. Det finns dock ett antal varianter som utvecklats under åren men principen är fortfarande densamma, nämligen att man river och därefter bygger upp ett helt nytt badrum, dock efter dagens regler och standard på material och inredning. Ett traditionellt stambyte innebär betydligt mer rivning än övriga metoder, vilket påverkar arbetsmiljö och boendemiljö ganska mycket. Alla eventuella fuktskador upptäcks genom den omfattande rivningen, vilket är en stor fördel. Ett traditionellt stambyte innebär att man höjer standarden och därmed värdet på fastigheten. Enligt mäklare höjs priset på en bostadsrätt med 10-25 % beroende på vilka ytskikt och vilken inredning som installeras.

Det som avses med ”traditionellt stambyte” är att man byter alla rör (varm- och kallvatten, varmvattencirkulation, avloppsrör) och alla ytskikt (golv, väggar och tak). Man ser till att tätskiktet blir nytt och gjort enligt dagen krav och regler. Alla inventarier så som porslin, badrumsmöbler och allt annat som finns i ett badrum eller WC byts ut.

Relining

Under 1990-talet började tekniker för att undkomma stora rivningsarbeten och liknade arbeten vid renovering av rör växa fram. Det finns idag två principer för relining, ”sprutmetoden” och ”strumpmetoden”. Båda metoderna har liknande tillvägagångssätt, det som skiljer dem åt mest är valet av appliceringsätt.  Båda metoderna börjar med att hela systemet(eller delar av) rensas. Först görs en mekanisk rensning och därefter spolas systemet rent med högtrycksspolning. Därefter inspekteras statusen på rören, systemet torkas, material appliceras och härdas och därefter inspekteras resultatet.

Metoden relining innebär att betydligt mindre tid behöver tas i anspråk jämfört med traditionellt stambyte. Dom flesta sakkunniga på området rekommenderar dock att man ser relining som ett komplement till traditionellt stambyte.

Sprutmetoden går ut på att materialet appliceras med ett roterande sprutmunstycke. Man börjar nedifrån och går uppåt i vertikala ledningar och från huvudstammen inåt mot lägenheten i horisontella ledningar. Flera lager appliceras på varandra med viss härdning emellan, det nya röret får en godstjocklek på 3 mm. Materialet som används är polyesterplast.

Strumpmetoden bygger på att en ”strumpa” gjord av syrafast polyesterfilt appliceras på rörens insida och sedan impregneras med harts och installeras med hjälp av tryckluft. Denna ”strumpa” kan installeras från vilket håll man vill. Efter härdningen måste man gå in i röret och skära upp anslutningarna från anslutande rör.

Rum-i-rum

I början 2000-talet kom den här metoden upp som ett alternativ till de tidigare metoderna inom stambyte. Man ville undvika den mängden rivning som det ”traditionella” stambytet innebär och ändå komma åt eventuella fuktskador. Metoden bygger på att man helt enkel bygger ett nytt rum innanför det befintliga rummet. Mellan den nya och den befintliga väggen blir det en luftspalt, där man genom en ventilerad tröskel låter luften passera längst golvet och upp längst väggarna och slutligen in i det befintliga ventilationssystemet. Där igenom torkar man ut eventuella befintliga fuktskador. Eftersom man bygger på befintliga väggar minskar rummet med 20 – 40 mm vid varje vägg. Systemet förutsätter att godkänd OVK finns. Rum-i-rum inleds med att man avlägsnar alla lösa delar i de gamla badrummen. Befintliga väggar tvättas för att få bort smuts och medlet innehåller antimögelmedel. Nya hål borras för avloppsstammar och sedan läggs en luftspaltsbildande matta på golvet. Ovanpå denna flytspacklas det nya golvet. På väggarna fästs ett antal metallreglar och utanpå dessa skruvas de nya väggskivorna fast. Nya avloppsrör dras i en slits, på vilken även den vägghängda toalettsitsen senare monteras (våtrumskasset). Väggarna kläs sedan med kakel eller annat ytskikt och annan inredning såsom handfat, badrumsskåp med mera monteras. Därefter monteras innertaket upp och badrummet är klart.

Metod Fördelar Nackdelar
Traditionellt stambyte
• Alla fuktskador upptäcks
• Helt nytt, nya material
• Modernare teknik, besparingar
• Lång livslängd
• Standardhöjning, ökat värde
 • Mycket rivning, oljud, dammigt
• Mycket rivningsmassor, frakt
• Lång tid
• Utan vatten och avlopp under ingreppet
Relining  • Ingen rivning, inget damm, minimalt med buller, kort tid utan vatten och avlopp.
• Lätta att komma åt ”svåra” och ”kostsamma” rör.
 • Fuktskador upptäcks inte, risk för spridning
• Byter inte KV-, VV- eller VVC-rören
• Byter inte ytskikt eller tätskikt
• Kort livslängd.
Rum-i-rum  • Minimalt med rivning, damm, och buller
• Relativt kort tid utan vatten och avlopp.
• Fuktskador behöver inte åtgärdas
 • Relativt obeprövad metod
• Svårt att bedöma effekten av igensatt ventil i tröskeln eller mycket damm i luftspalten
• Badrummet minskar