Frågor & svar: Stambyte

När är det dags för stambyte?

Det går inte att ge något generellt svar, men livslängden för VA-stammar brukar ligga på 40 -50 år. Märker man att antalet vattenskador ökar är det ett ganska säkert tecken på att stambyte är nödvändigt att göra stambyte ganska snart.

Skall man byta stammar eller relina?

Om stammarna är i mycket dålig kondition är det oftast inte lämpligt med relining. Drickvattenstammar skall heller aldrig relinas, då det finns risk för bisfenolutfällning. För övrigt är det en prisfråga och det kan vara lämpligt att ta in offerter på båda metoderna.

Vilka andra åtgärder är lämpligt att göra samtidigt som stambyte?

I de allra flesta fall är det lämpligt att renovera badrummen samtidigt. Det är inte heller ovanligt att man passar på att modernisera köken och dra in ny modern el i lägenheten.

Hur lång tid tar ett stambyte?

Normalt tar själva ingreppet ca sex veckor per lägenhet och man kan ofta åtgärda alla stammar i en trappuppgång samtidigt. Själva stambytesprojektet pågår ofta mycket längre än så eftersom det krävs mycket planering och administration runt ett stambytesprojekt.

Kan hyresgästerna bo kvar under tiden stambytet pågår?

I normalfallet fungerar det utan större problem. De sanitära frågorna brukar lösas med en tillfällig torrtoa i lägenheten och portabla duschar på gården. I speciella fall, tex för hyresgäster med skiftarbete eller i extremt små lägenheter kan det bli nödvändigt med evakuering.