Byggprojektledare i stambyten

Varför ta in en extern projektledare vid stambyten?

För många mindre fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar är ett stambyte den mest omfattande och kostnadskrävande åtgärd på fastigheten som man behöver ta ställning till. Exempel på frågeställningar är vilken metod skall man använda, hur skall man hantera lägenhetsinnehavarna under byggtiden, vilka godkännanden behövs, är hyresreduktion aktuell, hur säkerställer man att tidplaner och budget håller?

Alla dessa frågor är många gånger svårt för en lekman att besvara. Genom att engagera en oberoende projektledare för stambytet får man professionell hjälp att genomföra stambytet tids- och kostnadseffektivt. En byggprojektledare för stambytet finns också tillgänglig under hela byggtiden utan att fastighetsägaren behöver sätta av annan tid för bygget än regelbundna genomgångar med byggprojektledaren. Med en extern byggprojektledare för stambytet blir det också lättare att handla upp alla inblandade aktörer för sig och därmed minska antalet administrativa kostnadspåslag.

Vi har byggprojektledare för stambyten i Stockholm

Kreativ Byggkonsult har mångårig erfarenhet av att leda stambytesprojekt. Genom åren har vi varit byggprojektledare för stambyten åt såväl privata och kommunala fastighetsägare som bostadsrättsföreningar. Vi har hittills renoverat ca 400 badrum. Vi har utvecklat en väl genomarbetad metodik för byggprojektledning för stambyten, där vi tar ansvar för hela kedjan av åtgärder förknippade med stambyten. Byggprojektledaren för stambytet kan bistå med behovsinventering, anbudsförfrågan och upphandling, utöver att samordna entreprenörernas arbete. Till sin hjälp har byggprojektledaren för stambytet alltid en projektassistent som samordnar alla lägenhetsinnehavarnas behov av hjälp och också tar in de hyresgästgodkännanden som behövs.

Ring upp mig

Jag ger mitt samtycke till att Kreativ Byggkonsult kontaktar mig via e-post eller per telefon som svar på min begäran om kontakt. Kreativ Byggkonsult får behandla mina uppgifter i enlighet med deras integritetspolicy. Jag har rätt att återkalla detta samtycke när som helst genom att kontakta Kreativ Byggkonsult via email eller telefon.

 Jag vill ha nyhetsbrev