Områdeskontor, Sköndal | Kreativ Byggkonsult
kv perstorp

Områdeskontor, Sköndal

AB Familjebostäder var i behov av nya kontorsarbetsplatser pga av organisationsförändringar. För ändamålet hade man tillgång till tomställda före detta sjukvårdslokaler i kv Perstorp i Sköndal. Kreativ byggkonsult fick uppdraget att projektera och leda genomförandet av hela ombyggnaden. Projektet genomfördes som en delad entreprenad fördelat på bygg, el, Vs, Vent och målning.. Kreativ Byggkonsult stod både för projektledning och byggledning fram till slutbesiktning och överlämnande till verksamheten.

Utmaningar

  • Den pressade tidplanen att genomföra ombyggnaden under två sommarmånader
  • Programändringar under pågående byggnation

Avslut

Arbetena besiktigades september 2013

mer om Områdeskontor, Sköndal

Hitta till Ekebergabacken 4

Se även

  • Stambyte Skärholmen
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss