Ombyggnad, yttertak, Farsta | Kreativ Byggkonsult
Ombyggnad, yttertak, Farsta

Ombyggnad, yttertak, Farsta

Kv. Brommö 3 ligger på Forshagagatan i närheten av Farsta Centrum. Fastigheterna ägs av Familjebostäder och består av 5 huskroppar i tre våningar uppförda under slutet av 50-talet. På grund av husens ålder och takform fanns behov av underhållsåtgärder i form av ombyggnad av yttertak. Familjebostäder som satsar på energisparande åtgärder i hela sitt bestånd passar också på att tilläggsisolera taken. Med det nya taket och tilläggsisoleringen minskar inte bara energiförbrukningen vid uppvärmning av husen, utan också risker för skador av regnvatten, snö och is.

För Kreativ Byggkonsult har projektledningen inneburit att med noggrann planering och många kontakter med de boende skapa ett effektivt arbetsflöde och en positiv anda. Den första etappen avslutades i december 2011.

mer om Ombyggnad, yttertak, Farsta

Hitta till Forshagaatan

Se även

  • Stambyte Skärholmen
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss