Ny rörpostanläggning, Danderyds sjukhus | Kreativ Byggkonsult
Ny rörpostanläggning, Danderyds sjukhus

Ny rörpostanläggning, Danderyds sjukhus

rörpost

Bakgrund

Rörpostsystemet på Danderyds sjukhus har nått sin tekniska livslängd och måste      därmed bytas ut. Genom att anpassa diametern på rören (d160) till modern standard så ökar lastutrymmet. Anläggningen är uppbyggd av 4 stycken knutpunkter. Dessa är förbundna genom såkallade motorvägar och vertikala stammar i aktuella byggnader där stationerna är anslutna. Samtliga stationer som både kan ta emot och skicka rörpost är nya. Oftast är de belägna på samma plats som den gamla men vissa blir placerade på andra ställen. Verksamheter som har mycket trafik utrustas med s.k. specialstationer, som är anpassade efter verksamheternas krav.

Projektet är uppdelat i 1/Rörpostanläggning och 2/Byggåtgärder. Rörposten är inköpt av Hanter IT på totalentreprenad och byggåtgärderna köps in i olika steg som generalentreprenader. Brandgränser och säkerhet är en viktig del och kommer under hela byggtiden att säkerställas.

Utmaningar:

  • Avstängda ytor vid t.ex. håltagningar och rördragningar.
  • Vatten och avlopp som stängs av när respektive stam byggs om med nya rör.
  • Störande ljud från bilning, sågning och borrning.
  • Hantverkare rör sig i lokalerna. (Givetvis med ID-bricka).
  • Damm, smuts m.m.
  • In- och uttransport av material.

Avslut

Arbetet färdigställdes 2015.

mer om Ny rörpostanläggning, Danderyds sjukhus

Hitta till Mörbygårdsvägen, danderyd

Se även

  • Stambyte Skärholmen
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss