Lokalanpassning, kontor och lokal, Norrmalm | Kreativ Byggkonsult
fastighetsbild_1

Lokalanpassning, kontor och lokal, Norrmalm

Kvarteret Vinkelhaken

AxFast AB äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Stockholm och fastigheter för handel och logistik i Sverige. Beståndet rymmer 31 fastigheter på drygt 10 orter med en total uthyrningsbar yta om ca 330 000 m² samt pågående projekt om ca 20 000 m².

Byggnadsåret påbörjades 1913 och avslutades 1915. Byggnaden är ritad av

Erik Josephson. Byggherre var Fastighets AB Filia under ledning av byggmästare G
Hesselman. Arbetet uppfördes på uppdrag av Handelsbanken. Byggnaden anses i
”Stockholms Byggnader” för det tidiga 1900-talet vara modernistiskt slag med
burspråksindelade fasader och stora fönsterytor. Mellan 1997 och 2000 har stora insatser genomförts avseende fastighetens installationer. System för ventilation, värme och kyla har moderniserats och datoriserats, vilket medfört att fjärrövervakning nu är möjligt.

Uppdraget

Kreativ Byggkonsults uppdrag var att leda projektet för lokalanpassning inom fastigheten. Uppdraget bestod i ändrad rumsanvändning, komplettering av belysning och kyla. En befintlig hiss kortades två våningsplan för att upprätthålla bättre kontorsutrymmen. Uppdraget skedde samtidigt som hyresgästers ordinarie verksamhet pågick vilket krävde stort hänsynstagande och avancerad planering.

mer om Lokalanpassning, kontor och lokal, Norrmalm

Hitta till Kungsgatan 52

Se även

  • Stambyte Skärholmen
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss