Läckande Takterasser | Kreativ Byggkonsult
brahegatan 3

Läckande Takterasser

Kreativbyggkonsult fick i uppdrag att utreda och åtgärda två st läckande takterrasser åt Brf ,fuktmätningar gjordes av bjälklag och underliggande lägenhet där det konstaterades att bjälklagen var genomgående fuktskadade, terrasserna täcktes med tillfälliga väderskydd för att sedan rivas upp. Efter det att terrasserna torkats ur så återuppbyggdes terrasserna. Arbetetet med terrasserna försvårades av att terrasserna vette mot gården , material och massor var tvunget att transporteras för hand i trapporna på byggställning. De rum som varit angripna av fukt i lägenheterna under terrasserna renoverades i samband med detta .

mer om Läckande Takterasser

Hitta till Brahegatan 3

Se även

  • Stambyte Skärholmen
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss