Kv Hasselholmen i Vårberg | Kreativ Byggkonsult
hasselholmen

Kv Hasselholmen i Vårberg

Beskrivning

Ombyggnad av 24 entrèpartier, entrétak och 4 tvättstugor samt fönsterbyte för 144 lägenheter på delad entreprenad.

Syftet med projektet:

Beställaren Akelius Fastigheter vill med upprustningen förädla och öka värdet på fastigheten.

Utmaningar i projektet

Efter inventeringen kunde konstateras att fastighetens fasadskivor är apterade på asbestskivor som delvis berörs av fönsterbytet och dessutom är fönstertätningen asbestbaserad.

Resultat

Nya entrépartier och tvättstugor är klara inom budgeterad tid och kostnad. Förberedelser för fönsterbytet pågår med byggstart i juni 2016 och färdigställande under kv 2 2017.

mer om Kv Hasselholmen i Vårberg

Hitta till Vårbergsvägen 173

Se även

  • Stambyte Skärholmen
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss