Fönsterbyte, 160 lägenheter, Bromma | Kreativ Byggkonsult
Fönsterbyte, 160 lägenheter, Bromma

Fönsterbyte, 160 lägenheter, Bromma

Kv. Brandseglet består av åtta stycken huskroppar med 160 lägenheter beläget några stenkast från Bromma flygplats. Området är trevligt och välskött men i tiden för husen låg ett behov av renovering. Samtidigt har Familjebostäder passat på att vidta åtgärder som befrämjar energisparande.

Husen har försetts med nya fönster med låga u-värden och fasaderna har tilläggsisolerats. Med de nya fönstren och tilläggsisoleringen minskar inte bara energiförbrukningen vid uppvärmningen av husen, bullret från den intilliggande Kvarnbacksvägen och Bromma flygplats har reducerats.

Vidare har balkongplattorna bilats bort och gjutits om och räckena bytts ut. De har fått näst intill samma tidsenliga utseende, men med hänsyn tagen till vår tids moderna säkerhetskrav. Sist men inte minst har husen fått elektroniska passagesystem till portar och gemensamhetsytor.

mer om Fönsterbyte, 160 lägenheter, Bromma

Hitta till Kvarnbacksvägen

Se även

  • Stambyte Skärholmen
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss