Fasad- och terrassrenovering på Norrmalm | Kreativ Byggkonsult
IMG_0866

Fasad- och terrassrenovering på Norrmalm

Beskrivning

Omputsning av ca 500 m2 fasad och renovering av två terrasser samt utvändig fönstermålning.

 

Syfte med projektet

Beställaren, Odd-Fellowhuset, vill med upprustningen värdesäkra fastigheten, förebygga framtida vattenskador och underhållskostnader samt bidra till en vackrare stadsbild.

 

Utmaningar i projektet

Att minimera störningen för lokalhyresgästerna av bullrande och dammande bilningsarbete.

 

Renovering av ”grönklassade” fastigheter, dvs de som är historiskt och kulturmässigt särskilt värdefulla kräver speciell kompetens med utökade krav på varsamhet.

 

Resultat

Projektet är avslutat.

mer om Fasad- och terrassrenovering på Norrmalm

Hitta till Västra Trädgårdsgatan 11 A

Se även

  • Stambyte Skärholmen
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss