Balkongrenovering i Solna | Kreativ Byggkonsult
Snickaren

Balkongrenovering i Solna

Fastigheten Snickaren 1, Ankdammsgatan 42 i Solna, är byggd 1958 och består av ett punkthus på 12 våningar innehållande 60 lägenheter. Sprickor samt lös betong har noterats på balkongerna och ett åtgärdsprogram har arbetats fram tillsammans med fastighetsägaren som omfattar:

  • Inventering och tillståndsbedömning
  • Framkantsrenovering samt byte av överbetong
  • Byte av balkongräcken
  • Reparation av fasadskador

 

Utmaningar – lösningar i projektet

Tider för projektering, bygglov och upphandling styrs genom en detaljerad tidplan som fortlöpande stäms av med projektorganisationens deltagare. Genom en god kommunikation med fastighetsägaren erhålls korta beslutstider.

För att fastighetsägaren ska ges möjlighet till snabba och rätta beslut hålls denne ständigt uppdaterad på projektgruppens arbete och får ta del av framtagna handlingar så snart de blir framtagna.

 

Sammanfattning

Projektering för balkongrenoveringen av Snickaren 1 är klar. Bygglov har sökts den 10 februari och förfrågan sändes ut den 13 februari.

I projektorganisationen för detta projekt ingår 3 medarbetare från Kreativ Byggkonsult: projektchef, handläggande projektledare samt kontrollansvarig.

mer om Balkongrenovering i Solna

Hitta till Ankdammsgatan 42, Solna

Se även

  • Stambyte Skärholmen
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss