Affärsutveckling | Kreativ Byggkonsult
glass

Affärsutveckling

Kreativ Byggkonsult har av ett större byggföretag fått i uppdrag att söka fastigheter för framtida bostadsproduktion. Uppdraget innebär att ta fram förvärvsförutsättningar beträffande ägarstrukturer och fastighetsvärden för framtida bostadsproduktion.

Aktuella planförutsättningar med avseende på läge, buller, risker för överklagande mm skall översiktligt bedömas, liksom utbyggnadspotentialen.

Utmaningar

– Främst att hitta fastigheter eller mark som inte redan är föremål för planprocesser eller   markanvisningsansökningar

– Bedöma möjligheterna för ett framgångsrikt planarbete i kombination med rimliga frvärvskostnader

mer om Affärsutveckling

Hitta till Arenavägen 27

Se även

  • Stambyte Skärholmen
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss