Kommersiella fastigheter

Kommersiella fastigheter

Byggnaderna i denna kategori spänner över ett oerhört brett område avseende byggår, storlek, användning och skick.I första hand jobbar vi mot större fastighetsbolag inom denna kategori.
Dela med andra

Handel

Köpcentrum men även butiksytor på bottenplan inom en flerfamiljsbyggnad.

Det finns ofta stora krav från hyresgäst på att butiken skall ha hög standard och följa ett butikskoncept. Många gånger ska hyresgästens verksamhet bedrivas parallellt med byggprojektet och kräver då ett extra fokus på logistik och samordning.

Vi måste även tillse att regler om tillgänglighet, miljö och utrymning uppfylls.

Kontor

Kontorsbyggnader har en stor variation på skick, yteffektivitet och hyresnivåer.

Hyresnivåerna och karaktären på hyresgäster beror till största delen på vilket läge byggnaden har – ju närmare centrum desto högre hyra och högre krav på lokalen. Där man förr talade om kostnad per kvadratmeter är det idag vanligt att man även ser till yteffektivitet eller kostnad per arbetsplats.

Kontor i områden utanför stadens centrum innehåller även de höga krav på utformning och effektivitet, det är tvunget att hålla en hög standard för att attrahera hyresgäster.

Våra projekt är till största delen ombyggnad av kontor.

Energibesparande åtgärder är mycket viktigt, både för hyresgäster och fastighetsägare.

Våra referensprojekt för Kommersiella fastigheter
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss