Byggprojektledare | Kreativ Byggkonsult

Byggprojektledare

2013-10-11 av Kreativ Byggkonsult

Varför ta in en extern byggprojektledare vid åtgärder på fastigheten?

Många anser att en byggprojektledare är en onödig post i budgetkalkylen inför ett byggprojekt. Varför ska vi ha en ytterligare extern person för att sköta entreprenörer, upphandlingar och ekonomi medan vi själva kan göra det? Det finns flera skäl.

För många mindre fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar är ett större underhållsarbete eller en ombyggnad såväl resurskrävande som förenat med stora kostnader.
Frågor om, teknik, upphandling och genomförande är ofta svårt för en lekman att besvara. Genom att engagera en oberoende projektledare för får man professionell hjälp att genomföra sitt projekt tids- och kostnadseffektivt. En byggprojektledare finns också tillgänglig under hela byggtiden utan att fastighetsägaren behöver sätta av annan tid för bygget än regelbundna genomgångar med byggprojektledaren. Med en extern byggprojektledare för stambytet blir det också lättare att handla upp alla inblandade aktörer för sig och därmed minska antalet administrativa kostnadspåslag.

Kreativ Byggkonsult som byggprojektledare i stambyten

Kreativ Byggkonsult har mångårig erfarenhet av att leda stambyten, ombyggnader och underhållsprojekt. Genom åren har vi varit byggprojektledare åt såväl privata och kommunala fastighetsägare som bostadsrättsföreningar. Vi har t ex renoverat ca 400 badrum. Vi har utvecklat en väl genomarbetad metodik för byggprojektledning, där vi tar ansvar för hela kedjan av åtgärder i ett byggprojekt. Byggprojektledaren kan bistå med behovsinventering, anbudsförfrågan och upphandling, utöver att samordna entreprenörernas arbete. Till sin hjälp har byggprojektledaren oftast en projektassistent som samordnar alla lägenhetsinnehavarnas behov av hjälp och också tar in de hyresgästgodkännanden som behövs. Givetvis kan vi också hjälpa till med att hålla i alla kontakter med byggnadsnämnden

Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss