Kreativ Byggkonsult satsar på nyproduktion 2014

Kreativ Byggkonsult inleder 2014 med att rekrytera två vassa konsulter inom branschen: Laila Eklöf och Ingvar Andréasson, båda med stor kunskap och erfarenhet av byggbranschen.

Ingvar Andréasson kommer närmast från Familjebostäder där han sedan 1998 varit teknisk direktör och avdelningschef för teknik- och byggavdelningen. För Kreativ Byggkonsults räkning kommer Ingvar att vara gruppchef för vår nya satsning på nyproduktion.

Laila Eklöf kommer närmast från Con-Form Stockholm AB och har stor erfarenhet av nyproduktioner med prefabricerade stomsystem. Laila har arbetat på entreprenadsidan och kommer stärka vår leverans med nya insikter och kunskap. Laila kommer främst arbeta med nyproduktion tillsammans med Ingvar Andréasson.